راهکارهای دیتاسنتر- راه اندازی دیتاسنتر

راهکارهای دیتاسنتر

ما با بهره گیری از سال ها تجربه و توان فنی و تخصصی،از طریق ارائه راهکارهای دیتا سنتر ، راکارهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دیتاسنتر ها و با طراحی زیرساخت های دیتا سنتر و شبکه، و در نظر گرفتن راهکارهای مناسب جهت تطابق با نیاز های سازمان های دولتی ، شرکت های خصوصی ، هتل ها ، بیمارستان ها ، کارخانجات و … بهترین و مناسب ترین راهکار را برای شما به ارمغان می آوریم.

کلیه خدمات راهکارهای دیتا سنتر ،مشاوره و راه اندازی دیتاسنتر با بهره گیری از سال ها تجربه و توان فنی و تخصصی قابل ارائه می باشد. وجود یک مشاور مجرب برای راهکارهای دیتا سنتر، راه اندازی و یا ارتقاء زیرساخت دیتاسنتر و شبکه و ارائه راهکارهای مناسب دردیتاسنتر و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس استانداردهای روز دنیا و مدیریت پروژه شرط لازم موفقیت یک پروژه می باشد

ما با بهره گیری از سال ها تجربه و توان فنی و تخصصی،از طریق ارائه راهکارهای دیتا سنتر و راهکارهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دیتاسنتر ها و با طراحی زیرساخت های دیتا سنتر و شبکه، و در نظر گرفتن راهکارهای مناسب جهت تطابق با نیاز های سازمان های دولتی ، شرکت های خصوصی ، هتل ها ، بیمارستان ها ، کارخانجات و … بهترین و مناسب ترین راهکار را برای شما به ارمغان می آوریم

جهت راه اندازی دیتاسنتر و راهکارهای دیتا سنتر یا بروز رسانی آن و انجام خدمات تخصصی با آنالیز شرایط فعلی ، نیازسنجی و شناسی اهداف و بررسی زیر ساخت فیزیکی و ارتباطی شروع به طراحی بر اساس استانداردهای روز دنیا و تهیه LOM و LOS خواهد شد. پس از تامین تجهیزات شروع به پیاده سازی با بکارگیری تیم مجرب و فنی و با نظارت بر اجرای صحیح کار پیاده سازی و راه اندازی دیتاسنتر به اتمام میرسد و پس از آن کار بهره برداری و تحویل دیتا سنتر و زیر ساخت ها و سرویس های تخصصی دیتاسنتر انجام خواهد شد. لازم به ذکر است آموزش کاربری دیتا سنتر و شبکه و مانیتورینگ مرکز داده درحین کار به